นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานแจกรางวัลผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าภายใต้โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1 สำหรับผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตและได้รับรางวัลรายแรก ได้แก่ นางสาวอรนุช มานมูเลาะ และร้านค้าที่โชคดี ได้แก่ บริษัท เต็มใจเซอร์วิส จำกัด โดยผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ทั้งสองประเภทจะได้รับรางวัลเป็นเงินรายละ 1 ล้านบาท

 

กระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตแทนการใช้เงินสด และส่งเสริมให้ร้านค้าติดตั้งเครื่อง EDC ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตให้มากขึ้น และได้เริ่มแจกโชคให้แก่ผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2560 (ใช้ข้อมูลธุรกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560) ผ่านทางในเว็บไซต์ www.epayment.go.th  โดยมีผู้ได้รับรางวัล 1,007 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 5.75 ล้านบาท

 

นอกจากนี้  ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  ได้ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี รางวัลที่ 2 แบ่งเป็น ประเภทผู้ใช้บัตรเดบิต รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และประเภทร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 2 ผู้ใช้บัตรเดบิต รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 1. คุณเพชร ยินดีรัมย์
 2. คุณไพโรจน์ สุริยะพรม
 3. คุณกัญญาภัค ลาภสถิตร์
 4. คุณพรมภิราช พันธุ์ยุลา
 5. คุณพฤทธิ์ วิริยะภรณ์ชัย
 6. คุณวิชนารถ โล่ห์สันติพงศ์
 7. คุณสุธิดา สายช่วย
 8. คุณอชิรญาณ์ เต่าทอง
 9. คุณ Nicholaslee Peters
 10. คุณ Sergey Novikov

 

รางวัลที่ 2 ร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับบัตร รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. X-ACT (Action Creative Co.,LTD)
 2. บริษัท ฟูจิ พัทยา บีช จำกัด
 3. บริษัท สปอร์ตแมกซ์ จำกัด
 4. ร้าน จอย บิวตี้ ครีม
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชลธี ปิโตรเลียม

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ซึ่งผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องของโครงการมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือน โดยจะแจกโชคไปอีก 11 ครั้ง และจะประกาศรางวัลครั้งสุดท้ายในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (ใช้ข้อมูลธุรกรรมในเดือนเมษายน 2561) รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 84 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคทั้งหมดได้ที่ www.epayment .go.th

 

สำหรับการจับรางวัลผู้โชคดีในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตนั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการจับรางวัล ซึ่งเป็นการจับรางวัลโดยใช้ข้อมูลจากการใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารจะนำข้อมูลการใช้จ่ายนั้น มาจัดทำเป็นเลขรหัสรายการและส่งเลขรหัสเหล่านี้ไปยังระบบกลาง จากนั้นเมื่อถึงวันที่กำหนด คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลผู้โชคดีจากเลขรหัสรายการโดยการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นคณะกรรมการจับรางวัลจะดำเนินการส่งเลขรหัสรายการให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับรางวัล และมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องของการจับรางวัลในทุก ๆ ครั้ง ก่อนประกาศรางวัลในทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินในประเทศไทย เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (ไม่รวมธุรกรรม
e-Commerce หรือการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM) โดยไม่มียอดชำระขั้นต่ำ สำหรับร้านค้าจะต้องเป็นร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และรับบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ  การใช้จ่าย 1 ครั้ง หรือรับบัตร 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์

 

สำหรับแผนการดำเนินงานต่อจากนี้ จะมีการจัดโรดโชว์ในทุกภูมิภาค โดยความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก มุ่งเน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้บัตรเดบิต และการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ต่อไป

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิต รางวัลที่ 1 นางสาวอรนุช มานมูเลาะ (ซ้าย) และผู้โชคดีร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องอีดีซี บริษัท เต็มใจเซอร์วิส จำกัด (ขวา)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 จากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต พร้อมด้วย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายรูปที่ระลึก

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล 1 ล้านบาท ให้แก่ นางสาวอรนุช มานมูเลาะ ผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิต รางวัลที่ 1

นางสาวอรนุช มานมูเลาะ ผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิต รางวัลที่ 1

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล 1 ล้านบาท ให้แก่เจ้าของบริษัท เต็มใจเซอร์วิส จำกัด ผู้โชคดีร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องอีดีซี รางวัลที่ 1

บริษัท เต็มใจเซอร์วิส จำกัด ผู้โชคดีร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องอีดีซี รางวัลที่ 1

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2

ผู้บริการจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหารธนาคารร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1