การคืนเงินภาษีพร้อมระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

การคืนเงินภาษีพร้อมระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

การคืนเงินภาษีพร้อมระบบพร้อมเพย์ กรมสรรพากร


 

ตามที่กรมสรรพากรได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยลงทะเบียนสมัครด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ต้องการ เพื่อประโยชน์ในการได้รับคืนเงินภาษีได้เร็วขึ้น ปรากฏว่า มีผู้ร้องเรียนในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560  ว่าได้รับข้อความ SMS จากกรมสรรพากรแจ้งคืนภาษีเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้ว แต่เมื่อตรวจสอบไม่มีเงินเข้าบัญชีแต่อย่างใดนั้น

     นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษก กรมสรรพากร ชี้แจงว่า “กรณีดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการส่งข้อความ SMS เนื่องจากเป็นขั้นตอนการคืนเงินภาษีใหม่ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรขอยืนยันว่าระบบพร้อมเพย์ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการคืนภาษีแต่อย่างใด และกรณีนี้เกิดจากขั้นตอนในการส่ง SMS ผิดพลาดเท่านั้น และผู้ขอคืนภาษีรายดังกล่าว ได้รับคืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้วในเช้าวันที่ 10 มกราคม 2560 และไม่ว่าผู้ขอคืนภาษีจะผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารได เมื่อได้รับการอนุมัติคืนภาษีแล้ว  ก็จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีในเวลาที่ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161Date: January 2017

Category: ภาครัฐ

ข่าวน่าสนใจอื่น

...
ภาครัฐ:

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

...
ภาครัฐ:

การคืนเงินภาษีพร้อมระบบพร้อมเพย์