กระทรวงการคลังแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่ 4 มอบเงินล้าน มุ่งสู่สังคมไร้เงินสด

กระทรวงการคลังแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่ 4 มอบเงินล้าน มุ่งสู่สังคมไร้เงินสด

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมอบโชคเงินล้านในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่ 4 แก่ผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวม 1,012 รางวัล มูลค่า 6.9 ล้านบาท โดยพบว่า การใช้จ่ายครอบคลุมทุกหมวดร้านค้า เช่น สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท เป็นต้น นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้เงินสดและปรับพฤติกรรมเริ่มใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสังคมไทยให้เริ่มก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด

ในโอกาสนี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยร้านค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาถนนราชพฤกษ์ และนางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท แก่ผู้โชคดีจากการใช้บัตรเดบิต ได้แก่ นายเจษฎา โยธิกุล ซึ่งเป็นผู้ใช้บัตรเดบิตอย่างสม่ำเสมอทดแทนการใช้เงินสดในชีวิตประจำวันในทุกหมวดการใช้จ่าย ซึ่งนายเจษฎาฯ เคยได้รับรางวัลที่ 7 ในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สะท้อนลักษณะ “ยิ่งใช้บ่อย ยิ่งมีสิทธิ์มาก” โอกาสเดียวกันนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงาน 

นอกจากนี้ การมอบรางวัลอื่น ๆ เป็นการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของผู้โชคดี โดยประกอบด้วยรางวัลที่ 2 รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 300,000 บาท แก่ร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และรางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรเดบิตรางวัลที่ 2–7 มูลค่า 100,000 บาท ลดหลั่นจนถึง 2,000 บาท อีก 1,000 รางวัล รวม 4.6 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                  โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตจะมีการแจกรางวัลต่อเนื่องอีก 8 ครั้ง ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 (ใช้ข้อมูลจากการชำระค่าสินค้าและบริการในเดือนเมษายน 2561) โดยมีรางวัลด้านผู้ใช้บัตรเดบิต 1,001 รางวัลต่อเดือน และด้านร้านค้า 6-30 รางวัลต่อเดือน รวมมูลค่าอีกกว่า 55.1 ล้านบาท โดยการใช้จ่าย 1 ครั้งหรือรับบัตร 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์ และประกาศรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือนที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยกระทรวงการคลังจะเก็บรางวัลสำหรับผู้โชคดีไว้ 3 เดือน นับจากสิ้นเดือนที่ประกาศ

********************************

เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โทร 02 273 9020 ต่อ 3555 หรือ 3229Date: October 2017

Client: กระทรวงการคลัง

Category: ภาครัฐ

ข่าวน่าสนใจอื่น

...
ภาครัฐ:

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

...
ภาครัฐ:

การคืนเงินภาษีพร้อมระบบพร้อมเพย์