คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-PaymentDate: December 2015

Category: ภาครัฐ

ข่าวน่าสนใจอื่น

...
ภาครัฐ:

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

...
ภาครัฐ:

การคืนเงินภาษีพร้อมระบบพร้อมเพย์