มติคณะรัฐมนตรี 22 ธ.ค. 2558

มติคณะรัฐมนตรี 22 ธ.ค. 2558

มติคณะรัฐมนตรี 22 ธ.ค. 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

เอกสารที่เกี่ยวข้องDate: December 2015

Category: ภาครัฐ

ข่าวน่าสนใจอื่น

...
ภาครัฐ:

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

...
ภาครัฐ:

การคืนเงินภาษีพร้อมระบบพร้อมเพย์