โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1

กระทรวงการคลังมอบรางวัลจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่ 1


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานแจกรางวัลผู้ใช้บัตร    เดบิตและร้านค้าภายใต้โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่ 1 ให้ผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องEDC โดยผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตรายแรก ได้แก่ นางสาวอรนุชมานมูเลาะ และร้านค้าที่โชคดี ได้แก่ บริษัท เต็มใจเซอร์วิส จำกัดโดยผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ทั้งสองประเภทจะได้รับรางวัลเป็นเงินรายละ      1 ล้านบาท สำหรับการแจกโชคในครั้งแรกนี้มีจำนวนทั้งสิ้น1,007 รางวัล เงินรางวัลรวม 5.75 ล้านบาท โดยการจับรางวัลจะมีอีก 11 ครั้งและจะประกาศรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อ

เอกภพ พันธุรัตน์ โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ (eakkapop.panthurat@ogilvy.com) โทร 02 205 6614,089 676 6234Date:

Category: ภาครัฐ

ข่าวน่าสนใจอื่น

...
ภาครัฐ:

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

...
ภาครัฐ:

การคืนเงินภาษีพร้อมระบบพร้อมเพย์