ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ

คลังแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต


By คณะทำงาน โครงการ National e-Payment, 2017-05-04 13:10:47 |

Read More...

National e-Payment: opening doors to Thailand 4.0 and digital economy


By คณะทำงาน โครงการ National e-Payment, 2017-01-30 09:29:43 |

National e-Payment: opening doors to Thailand 4.0 and digital economy

Read More...

คม-ชัด-ลึก "พร้อมเพย์" พร้อมไม่พร้อม?


By คณะทำงาน โครงการ National e-Payment, 2016-08-03 12:05:04 |

คม-ชัด-ลึก

Read More...

ขยายข่าว : พร้อมเพย์ PromptPay เงินดิจิทัล


By คณะทำงาน โครงการ National e-Payment, 2016-08-03 11:50:11 |

ขยายข่าว : พร้อมเพย์ PromptPay เงินดิจิทัล

Read More...